Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
ZMUVY
Partner Rok
1. NZ 20/2017 RWDent, s.r.o. Prenájom priestorov 745,96 2017-12-28 2017-12-28
2. NZ 21/2017 Ing.Lucia Pavlíková-Ľ HARMONY Prenájom priestorov 868,50 2017-12-28 2017-12-28
3. 18/2017 TatraMed Servis RTG 0,00 2017-12-22 2017-12-22
4. 1-2018 Enerbyt s.r.o. Dodávka tepla 0,00 2017-12-20 2017-12-20
5. 19/2017 Mediresc, s.r.o. Dopravno-zdravotná služba 0,00 2017-11-28 2017-11-28
6. 17/2017 ELO-B, s.r.o. Chodbové dvere 5 706,60 2017-10-31 2017-10-31
7. NZ 19/2017 Angelika Góra Prenájom priestorov 1 119,00 2017-10-24 2017-10-24
8. 16/2017 Tomáš Pohori Oprava strechy vedľajších objektov 45 533,02 2017-09-29 2017-09-29
9. NZ 15/2017 K & L Bau, s.r.o. Prenájom priestorov na sklad a archív 695,00 2017-09-29 2017-09-29
10. NZ 16/2017 K & L Bau, s.r.o. Prenájom na kancelárske účely 1 483,50 2017-09-29 2017-09-29
11. NZ 17/2017 K & L Bau, s.r.o. Prenájom plochy na montážnu dielňu 812,50 2017-09-29 2017-09-29
12. NZ 18/2017 Orsolya László Prenájom na kozmetiku 992,00 2017-09-29 2017-09-29
13. 7/1000090402 Západoslovenská vodárenská spolo?nos? a.s. Dodávka vody 0,00 2017-08-30 2017-08-18
14. 15/2017 Energie 2 a.s. Dodávka el. energie 0,00 2017-08-14 2017-08-16
15. NZ 14/2017 TLINWELT s.r.o. Prenájom priestorov 43,67 2017-07-26 2017-07-26
Por.č.Číslo
zmluvy
Zmluvný partnerPredmetHodnotaPodpísanéZverejnené