Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Rok
1. VO 3/2018 Počítače a tlačiareň 2 000,00 2018-04-20 2018-04-20
2. VO 2/2018 Zavedenie GDPR 7 000,00 2018-03-26 2018-03-26
3. VO 1/2018 Dodávka a montáž vodomerov 2 000,00 2018-01-15 2018-01-15
4. 3 VO/2017 Dodávka, montáž radiátorov 3 200,00 2017-07-04 2017-07-04
5. 4 VO/2017 Regulácia kúrenia 4 200,00 2017-07-04 2017-07-04
6. 2 VO/2017 Počítače, tlačiareň 1 300,00 2017-06-01 2017-06-30
7. 1 VO/2017 Klimatizácia 4 000,00 2017-04-03 2017-06-09
8. 4 VO/2016 Prerábka kúrenia 3 600,00 2016-11-02 2016-11-29
9. 5 VO/2016 Prerábka stomatologickej ambulancie 4 500,00 2016-07-25 2017-09-28
10. 2 VO/2016 Manažérstvo kvality 3 500,00 2016-05-09 2016-05-16
11. 3 VO/2016 Rekonštrukcia kancelárie na RTG 4 300,00 2016-04-15 2016-05-18
12. 1 VO/2016 Digitálna telefónna ústredňa 4 900,00 2016-04-01 2016-05-27
13. 6/VO 2015 Vyhotovenie reklamných tabúľ 900,00 2015-08-19 2015-08-19
14. 3/VO 2015 Dodanie diagnostických prístrojov 240 000,00 2015-08-10 2015-09-02
15. 5/VO 2015 Dodanie rehabilitačných prístrojov 20 000,00 2015-06-30 2015-07-13
Por.č.ČísloPredmetPredpokladaná
hodnota
ZverejnenéLehota
podania