Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Rok
1. 3 VO/2017 Dodávka, montáž radiátorov 3 200,00 2017-07-04 2017-07-04
2. 4 VO/2017 Regulácia kúrenia 4 200,00 2017-07-04 2017-07-04
3. 2 VO/2017 Počítače, tlačiareň 1 300,00 2017-06-01 2017-06-30
4. 1 VO/2017 Klimatizácia 4 000,00 2017-04-03 2017-06-09
5. 4 VO/2016 Prerábka kúrenia 3 600,00 2016-11-02 2016-11-29
6. 5 VO/2016 Prerábka stomatologickej ambulancie 4 500,00 2016-07-25 2017-09-28
7. 2 VO/2016 Manažérstvo kvality 3 500,00 2016-05-09 2016-05-16
8. 3 VO/2016 Rekonštrukcia kancelárie na RTG 4 300,00 2016-04-15 2016-05-18
9. 1 VO/2016 Digitálna telefónna ústredňa 4 900,00 2016-04-01 2016-05-27
10. 6/VO 2015 Vyhotovenie reklamných tabúľ 900,00 2015-08-19 2015-08-19
11. 3/VO 2015 Dodanie diagnostických prístrojov 240 000,00 2015-08-10 2015-09-02
12. 5/VO 2015 Dodanie rehabilitačných prístrojov 20 000,00 2015-06-30 2015-07-13
13. 4/VO 2015 Verejné obstáravanie na stabebný dozor 13 000,00 2015-05-22 2015-05-29
14. 3/VO 2015 Dodanie diagnostických prístrojov s vybavením 274 400,00 2015-05-11 2015-06-29
15. 2/VO 2015 Výber dodávateľa na implement. projektu 1 500,00 2015-02-24 2015-03-05
Por.č.ČísloPredmetPredpokladaná
hodnota
ZverejnenéLehota
podania