Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 66/19 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby za 02/2019 244,31 2019-03-19 9902167497 z 23.11.2
2. 65/19 Slovak Telekom a.s. internet za 02/2019 72,36 2019-03-19 ič. 26 z 12.12.2016
3. 64/19 PolyStar s.r.o. služby bezpečnostného poradcu 17,40 2019-03-19 ič. 5 z 27.9.2012
4. 63/19 Západoslovenská vodárenská spolo?nos? a.s. vodné a stočné za 02/2019 857,53 2019-03-19 7/1000090402 z 18.8.
5. 62/19 Energie 2 a.s. el. energia za 02/2019 1 398,26 2019-03-19 1111801 z 1.12.2017
6. 61/19 NEUROLÓGIA ŠTÚROVO s.r.o. popis RTG snímkov za 02/2019 122,68 2019-03-19 ič. 2 z 4.1.2007
7. 60/19 Lindström s.r.o. prenájom rohoží za 02/2019 62,69 2019-03-19 ič. 27 z 28.9.2009
8. 59/19 Polystar s.r.o. vypracovanie výročnej správy 36,60 2019-03-19 20120330 z 8.10.2012
9. 58/19 Firex Štúrovo služby BOZP za I.Q 2019f 285,60 2019-03-19 ič. 11 z 17.10.2016
10. 57/19 Enerbyt s.r.o. teplo za 03/2019 5 237,11 2019-03-19 4-02017-TH z 12.12.2
11. 56/19 Milo Roman, Štúrovo materiál 71,75 2019-03-19 12/2019 z 20.2.2019
12. 55/19 TatraMed Software s.r.o. servis systému PACS za 02/2019 396,00 2019-03-19 TMS 2017102
13. 54/19 Drogéria Azúr čistiace potreby 168,00 2019-03-19 13/2019 z 5.2.2019
14. 53/19 MEDIHELP s.r.o. Mužla APS za 02/2019 774,00 2019-03-19
15. 52/19 SEVENET, s.r.o., Štúrovo technický dohľad IT a siete za 02/2019 384,00 2019-03-19 ič. 42 z 31.3.2016
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka