Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 600/18 Západoslovenská vodárenská spolo?nos? a.s. vodné a stočné za 12/2018 889,36 2019-02-04 7/1000090402 z 18.8.
2. 599/18 FNSP N.Z. sterilizácia za IV.Q 2018 17,00 2019-02-04 ič. 16 z 1.1.2009
3. 598/18 FNSP N.Z. pranie a žehlenie za IV.Q 2018 289,16 2019-02-04 ič. 16 z 1.1.2009
4. 597/18 SEVENET, s.r.o., Štúrovo technický dohľad IT a siete za 12/2018 120,00 2019-02-04 ič. 42 z 31.3.2016
5. 596/18 Lindström s.r.o. prenájom rohoži 45,65 2019-02-04 ič. 27 z 28.9.2009
6. 595/18 Slovak Telekom a.s. telekom. služby za 12/2018 213,94 2019-02-04 i.č 25 z 22.9.2016
7. 594/18 Slovak Telekom a.s. internet za 12/2018 70,74 2019-02-04 ič. 25z 22.9.2016
8. 593/18 PolyStar s.r.o. služby bezp. poradcu za 12/2018 17,40 2019-02-04 ič. 5 z 27.9.2012
9. 592/18 Energie 2 a.s. el. energia za 12/2018 2 232,85 2019-02-04 ič. 9 z 1.12.2017
10. 591/18 Slovak Telekom a.s. hovory z mobilu za 12/2018 37,63 2019-02-04
11. 590/18 REAL-K s.r.o. PHM za 12/2018 47,12 2019-02-04 ič. 3 z 14.2.2018
12. 589/18 SBS EuroSecurity s.r.o. ochrana majetku z 12/2018 84,00 2019-02-04
13. 588/18 TatraMed Software s.r.o. servis systému PACS za 12/2018 396,00 2019-02-04 TMS2017-102 z 20.12.
14. 587/18 MB Intermedic s.r.o. - MUDr. Brédová popis RTG snímkov za IV.Q 2018 64,62 2019-02-04 ič. 5 z 3.4.2007
15. 586/18 KATONA - Advokátska kancelária s.r.o. právne služby za 12/2018 360,00 2019-02-04 ič. 29 z 25.1.2012
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka