Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 386/18 MEZOLIFT s.r.o. revízia výťahu za III.Q 2018 16,20 2018-08-16 ič. 22 z 3.11.2015
2. 385/18 PULImedical s.r.o. Ihly 196,74 2018-08-16 z 7.8.2018
3. 384/18 Polystar s.r.o. služby bezp. poradcu za 07/2018 17,40 2018-08-16 ič. 5 z 27.9.2012
4. 383/18 Západoslovenská vodárenská spolo?nos? a.s. vodné a stočné za 07/2018 1 045,54 2018-08-16 7/100090402 z 18.8.
5. 382/18 SEVENET s.r.o. technický dohľad IT a siete za 07/2018 120,00 2018-08-14 ič.42 z 31.3.2016
6. 381/18 Protex Štúrovo s.r.o. kancelárske potreby 66,02 2018-08-14 51/2018 z 6.8.2018
7. 380/18 Komunálne služby Štúrovo vyprázdnenie VKK 246,67 2018-08-14
8. 379/18 Drogéria Azúr, Štúrovo čistiace potreby 147,20 2018-08-14 50/2018 z 6.7.2018
9. 378/18 Slovak Telekom a.s. internet za 07/2018 70,74 2018-08-14 ič.26 z 12.12.2012
10. 377/18 Slovak Telekom a.s. telekomunikačné služby za 07/2018 231,46 2018-08-14 ič.26 z 12.12.2012
11. 376/18 Slovak Telekom a.s. hovory z mobilu za 07/2018 38,88 2018-08-14 9902167497 z 22.11.2
12. 375/18 REAL-K s.r.o. PHM za 07/2018 27,98 2018-08-14 ič. 3 z 14.2.2018
13. 374/18 Energie 2 a.s. el.energia za 07/2018 1 966,62 2018-08-14 1111301 z 1.12.2017
14. 373/18 SBS EuroSecurity s.r.o. ochrana majetku za 07/2018 84,00 2018-08-14 117/2011 z 23.8.2011
15. 372/18 Pharmacare Slovakia defibrilátor elektrody pre deti 129,00 2018-08-14 1 z 19.7.2018
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka