Zobrazenie tejto stránky je optimalizované pre prehliadač Google Chrome
FAKTÚRY
Partner Rok
1. 161/18 PsychoMedicína s.r.o. obhliadky za I.Q 2018 25,00 2018-04-20 359/2014 z 30.09.201
2. 160/18 PsychoMedicína s.r.o. LSPP za 03/2018 74,00 2018-04-20 359/2014 z 30.09.201
3. 159/18 MUDr.Kénesy František LSPP za 03/2018 372,00 2018-04-20 349/2014 z 30.9.2014
4. 158/18 MEDMIRAL s.r.o obhliadky za I.Q 2018 575,00 2018-04-20 363/2014 z 30.9.2014
5. 157/18 MEDMIRAL s.r.o LSPP za 03/2018 782,00 2018-04-20 363/2014 z 30.9.2014
6. 156/18 MUDr.Udvardy Ladislav obhliadky za I.Q 2018 100,00 2018-04-20 364/2014 z 30.9.2014
7. 155/18 MUDr.Udvardy Ladislav LSPP za 03/2018 74,00 2018-04-20 364/2014 z 30.9.2014
8. 154/18 AVk MEDIC, s.r.o. LSPP za 03/2018 228,00 2018-04-20 365/2014 z 30.9.2014
9. 153/18 MUDr.Hugyivár Imrich LSPP za 03/2018 186,00 2018-04-20 356/2014 z 30.9.2014
10. 152/18 MUDr.Hugyivár Imrich obhliadky za I.Q 2018 100,00 2018-04-20 356/2014 z 30.9.2014
11. 151/18 Dr.Fodor s.r.o. LSPP za 03/2018 168,00 2018-04-20 355/2014 z 30.9.2014
12. 150/18 MUDr.Farkašová Olga LSPP za 03/2018 364,00 2018-04-20 347/2014 z 30.9.2014
13. 149/18 SEVENET, s.r.o., Štúrovo internet za 04/2018 42,00 2018-04-20 0110122103 z 28.10.
14. 148/18 Búcsi elektro, Štúrovo štarter, batéria,žiarovka 211,10 2018-04-20 19/2018 z 5.4.2018
15. 147/18 MEDIHELP s.r.o. Mužla obhliadky za I.Q 2018 75,00 2018-04-20 366/2014 z 30.9.2014
Por.č.Číslo
faktúry
Zmluvný partnerPredmetHodnotaZverejnenéSúvisiaca
zmluva
Súvisiaca
objednávka